فال حافظ

فال حافظ

آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرين داد
وان که گيسوي تو را رسم تطاول آموخت
من همان روز ز فرهاد طمع ببريدم
گنج زر گر نبود کنج قناعت باقيست
خوش عروسيست جهان از ره صورت ليکن
بعد از اين دست من و دامن سرو و لب جوي
در کف غصه دوران دل حافظ خون شد
صبر و آرام تواند به من مسکين داد
هم تواند کرمش داد من غمگين داد
که عنان دل شيدا به لب شيرين داد
آن که آن داد به شاهان به گدايان اين داد
هر که پيوست بدو عمر خودش کاوين داد
خاصه اکنون که صبا مژده فروردين داد
از فراق رخت اي خواجه قوام الدين داد

تعبیر فال : صبر و شکیبایی و توکل به خداوند راه گشای تو است. به آنچه که داری قناعت کن تا رنج بیهوده نبری. لطف و کرم خداوند با قناعتگران است. مال و ثروت دنیا ناپایدار و فانی است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای gireh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:gireh.ir