tarot

فال حافظ

فال حافظ

اي که در کشتن ما هيچ مدارا نکني
دردمندان بلا زهر هلاهل دارند
رنج ما را که توان برد به يک گوشه چشم
ديده ما چو به اميد تو درياست چرا
نقل هر جور که از خلق کريمت کردند
بر تو گر جلوه کند شاهد ما اي زاهد
حافظا سجده به ابروي چو محرابش بر
سود و سرمايه بسوزي و محابا نکني
قصد اين قوم خطا باشد هان تا نکني
شرط انصاف نباشد که مداوا نکني
به تفرج گذري بر لب دريا نکني
قول صاحب غرضان است تو آن ها نکني
از خدا جز مي و معشوق تمنا نکني
که دعايي ز سر صدق جز آن جا نکني

تعبیر فال : مراقب رفتار و اعمال خود باش و در تصمیم های خود اندیشه و تعمق بیشتری داشته باش تا نادم و پشیمان نشوی. به کسانی که به تو احتیاج دارند، کمک کن و از آنان مراقبت کن تا در هنگام نیاز، خود را تنها و بی کس احساس نکنی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2022 | تمامی حقوق این وب سایت برای gireh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:gireh.ir