فال حافظ

فال حافظ

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالي
در وهم مي نگنجد کاندر تصور عقل
شد حظ عمر حاصل گر زان که با تو ما را
آن دم که با تو باشم يک سال هست روزي
چون من خيال رويت جانا به خواب بينم
رحم آر بر دل من کز مهر روي خوبت
حافظ مکن شکايت گر وصل دوست خواهي
خوش باش زان که نبود اين هر دو را زوالي
آيد به هيچ معني زين خوبتر مثالي
هرگز به عمر روزي روزي شود وصالي
وان دم که بي تو باشم يک لحظه هست سالي
کز خواب مي نبيند چشمم بجز خيالي
شد شخص ناتوانم باريک چون هلالي
زين بيشتر ببايد بر هجرت احتمالي

تعبیر فال : به هدف و آرزوی خود می رسی. البته بدون سعی و تلاش این مقصود حاصل نمی شود. بخت و اقبال همراه تو هستند. بهتر است که فرصت ها را غنیمت بدانی و همه ی سعی و تلاش خود را در راه رسیدن به هدف بکنی. به خداوند توکل داشته باش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2019 | تمامی حقوق این وب سایت برای gireh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:gireh.ir