فال حافظ

فال حافظ

اي شاهد قدسي که کشد بند نقابت
خوابم بشد از ديده در اين فکر جگرسوز
درويش نمي پرسي و ترسم که نباشد
راه دل عشاق زد آن چشم خماري
تيري که زدي بر دلم از غمزه خطا رفت
هر ناله و فرياد که کردم نشنيدي
دور است سر آب از اين باديه هش دار
تا در ره پيري به چه آيين روي اي دل
اي قصر دل افروز که منزلگه انسي
حافظ نه غلاميست که از خواجه گريزد
و اي مرغ بهشتي که دهد دانه و آبت
کاغوش که شد منزل آسايش و خوابت
انديشه آمرزش و پرواي ثوابت
پيداست از اين شيوه که مست است شرابت
تا باز چه انديشه کند راي صوابت
پيداست نگارا که بلند است جنابت
تا غول بيابان نفريبد به سرابت
باري به غلط صرف شد ايام شبابت
يا رب مکناد آفت ايام خرابت
صلحي کن و بازآ که خرابم ز عتابت

تعبیر فال : گمان می بری به هدف خود نرسیده ای و دوستان تو را فریب داده اند اما با تأمل و اندیشه می توانی آینده ی خود را تغییر دهی و از مشکلات رها شوی. به خود امیدوار باش و اعتماد به نفس داشته باش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای gireh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:gireh.ir